Historie špýcharu

Jednou z nejstarších budov a po zámku asi největší je okrouhlický špýchar, který byl v provozu až do 90. let 20. století. Dnes je to ruina, ale její historie rozhodně stojí za připomenutí. V letech 1809-1812 tu byl provizorní lazaret vojáků napoleonských válek. Zemřely jich tu téměř 2000 a byli pochováni do hromadných hrobů "Na padrti" a v místech, kde dnes stojí benzinová stanice. Informace o špýcharu obsahuje malá deska umístěná v jeho blízkosti, kterou vyrobilo naše občanské sdružení.