Domů » Aktuality » JAN ZRZAVÝ, MALÍŘ BÁSNÍK 1890-1977

JAN ZRZAVÝ, MALÍŘ BÁSNÍK 1890-1977

V roce 120. výročí narození Jana Zrzavého vydává občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici šedesátiosmistránkovou knížečku textů tohoto umělce. Soubor malířových úvah je nazván: Jan Zrzavý, malíř básník 1890–1977. Název je vypůjčen z jiného textu. Za malíře básníka označil Jana Zrzavého F.X. Šalda v prosinci roku 1925 ve stejnojmenném zamyšlení.

Patrně všechny texty byly publikovány v různých souvislostech: O sobě v roce 1918, Vyznání umělcovo v roce 1920, Barva je z roku 1921, Moje ilustrace k Máchovu Máji uveřejnily Literární rozhledy v roce 1924. O rok mladší je dopis Otakaru Štorchu Marienovi O ilustrování Erbenovy Kytice. Tři závěrečné stati jsou věnovány krajinám – české a bretaňské. Nejstarší je Setkání z roku 1935, následuje Česká krajina z roku 1941 (obojí uveřejněno v Životě) a Finistere, má ztracená země… z roku 1963. Mezi nimi je ještě vsunuta krátká vzpomínka O sdružení Sursum pocházející z roku 1947.

Sborníček je prostou připomínkou malířova kulatého výročí v době, kdy Zrzavého dílo bývá zmiňováno spíše v souvislosti s aukcemi a žebříčky nejlépe prodaných obrazů, zatímco podstata umělcova života i tvorby se jakoby vytrácí pod pěnou dní. Že skutečný zájem o poselství malíře básníka Jana Zrzavého u veřejnosti nepohasíná, dokládá i útlá knížka vydaná díky sponzorství tiskárny HRG v Litomyšli.

Knížka je doplněna biografickým přehledem Zrzavého života a díla. Objednat ji můžete na adrese ladislav@janzrzavy.cz

Cena 70 Kč + poštovné.

Publikace Jan Zrzavý, malíř básník bude rovněž prodávána na Knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě ve dnech 22.10.-23.10.2010.