Domů » Aktuality » Lipnické léto s Lipnickou biblí

Lipnické léto s Lipnickou biblí

Otev?eno. Otev?eno. - Od 27. ?ervna proudí na Lipnici nad Sázavou zástupy lidí, kte?í se cht?jí alespo? pohledem dotknout vzácné památky. Jsme rádi, že m?žeme být u toho.