Domů » Aktuality » Petr Čornej: Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa 1415-2015

Petr Čornej: Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa 1415-2015

Právě jsme zahájili prodej publikace Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa 1415-2015, kterou jsme připravili v rámci 600. výročí upálení Jana Husa. V Kraji Vysočina jsou vtéto souvislosti také s naší účastí připravovány dvě výstavy. Na Lipnici, která byla díky Čeňkovi z Vartenberka centrem husitství již dlouho před rokem 1420 (léto 2015) a v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě (podzim 2015), kde bude vystavena jediná kopie stížného listu vČR.

Stížný listStížný list - Petr Čornej začleňuje "český protest" do kontextu bouřlivého roku 1415,objasňuje pohnutky autorů a reakci Evropy, Aleš Knápek popisuje existující, polozapomenutá i zcela zaniklá sídla v regionu, Pavel Rous se zaměřuje na konkrétní osobu pečetitele listu a Ladislav Macek s Pavlem Rousem popisují dochované pečeti.

Kniha profesora Petra Čorneje a kolektivu autorů ( Ladislav Macek, Pavel Rous, Aleš Knápek) vznikala déle než rok. Je určena odborníkům i široké veřejnosti se zájmem o historii. Potěšilo by nás, kdyby o ni projevily zájem knihovny, kulturní instituce, školy a především obce v regionu. Právě významnou součást jejich historie totiž zachycuje, mapuje umístění sídel a tvrzí na Havlíčkobrodsku, jejich minulost a současný stav. Hledá odpověď na otázku, kdo vlastně byli signatáři protestu a jaká byla jejich motivace a důvody, které je vedly v roce 1415 k politickému vystoupení evropského významu. Pro mnohé obce jsou pečeti a šlechtické predikáty vůbec prvním dokladem jejich existence.

Knihu distribuuje velkoobchod KOSMAS.

Knihu si můžete objednatna ladislav@janzrzavy.cz

Stížný listStížný list - Takto vypadá jediný dochovaný exemplář "českého protestu" (Bohemian protest) uložený dnes v knihovně v Edinburghu, kam doputoval v 17. století.