Domů » Aktuality » Rok 2021 s Lipnickou biblí

Rok 2021 s Lipnickou biblí

V roce 2015 jsme během výstavy STÍŽNÝ LIST PROTI UPÁLENÍ JA NA HUSA (vydali jsme rovněž stejnojmennou publikaci kolektivu včele s Petrem Čornejem) narazili na zmínku o existenci rukopisné LIPNICKÉ BIBLE.

Zahájili jsme pátrání na internetu a prostřednictvím basilejského antikvariátu dr. Jörga Günthera jsme získali kontakty na GREEN COLLECTION a posléze na instituci MUSEUM OF THE BIBLE v OKLAHOMA CITY, které bibli v Basileji koupilo.

Lipnická bible - deskyLipnická bible - desky - Knihy mají své osudy. Podle současných výzkumů jsou desky Lipnické bible z pozdější doby (po roce 1500) a jejich kování prozrazuje německou práci.

Courtesy Museum of the Bible Collection. All rights reserved. © Museum of the Bible, 2021

V průběhu let 2016-2017 jsme se dopisováním propracovali k tehdejšímu řediteli sbírek muzea dr. DAVIDU TROBISCHOVI a jeho evropské kolegyni dr. GABRIELE HOLTHUIS (tehdy ředitelka muzea v Ulmu). Oba dva přislíbili návštěvu na Lipnici, v Okrouhlici a v Praze. Návštěva se uskutečnila v roce 2016.

U České korunyU České koruny - Příběh Lipnické bible přivedl do hospody U České koruny pod lipnickým hradem dr. Davida Trobische, ředitele sbírek Muzea bible ve Washingtonu a jeho německou kolegyni dr. Gabriele Holthuis.

Mezitím jsme se díky doporučení prof. Petra Čorneje obrátili na doc. Lucii Doležalovou PhD. z Ústavu řeckých a latinských studií Univerzity Karlovy, kterou naše myšlenka zaujala a ona přislíbila, že povede autorský tým, který připraví odbornou publikaci, která by mohla vyjít k600.výročí vzniku LIPNICKÉ BIBLI v roce 2021.

Během přípravy publikace jsme pokračovali v jednání o výstavě s kastelánem hradu Lipnice p. Markem Hanzlíkem a také s MUSEEM OF THE BIBLE, které se mezitím přestěhovalo do Washingtonu. Od dr. Trobische jsme obdrželi příslib, že MOTB na vlastní náklady zapůjčí pro výstavní účely originál LIPNICKÉ BIBLE na období ČERVENEC–SRPEN 2021. Česká strana by měla zajistit bezpečnostní opatření.

V lednu 2021 americká strana přes odchod dr. Trobische z funkce ředitele potvrdila zápůjčku LIPNICKÉ BIBLE s tím, že uhradí přepravu a pojištění. Byl zopakován požadavek na to, aby se česká strana postarala o bezpečnost výstavních prostor a náležitou propagaci výstavy s originálem rukopisu LIPNICKÉ BIBLE.

PUBLIKACE LIPNICKÁ BIBLE – SOUČASNÝ STAV

1/ Textová a obrazová příprava publikace (11 kapitol od 8 autorů) bude dokončena v únoru a předána ke grafické úpravě.

2/ Výroba proběhne v dubnu/květnu 2021.

Výstava LIPNICKÁ BIBLE by měla být realizována v období červenec/srpen (samozřejmě s přihlédnutím kokolnostem pandemie). Osobní účast na výstavě přislíbil Stephen Gorman (chief registrar MOTB a Gabriele Holthuis zMOTB).