Domů » Aktuality » Věcná odpověď Ladislava Matějčka

Věcná odpověď Ladislava Matějčka

na OTEVŘENÝ DOPIS OBČANŮM OBCE OKROUHLICE A ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI VE VĚCI ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU BUDOVY STARÉ ŠKOLY

1) Obec vytváří neexistující dilema - Zrzavý nebo kanalizace? Nebo - co dřív? Kanalizace nebo Zrzavý? Ale s takovým dilematem Spolek neměl, nemá a nebude mít nic společného.

2) Spolek navrhuje obci způsob kontinuálního pokračování v projektu Dům Jana Zrzavého bez JAKÝCHKOLIV nezbytných finančních nákladů obce. Existují totiž náklady na nemovitost, kterých se obec zbavit nemůže, pokud zůstane vlastníkem objektu. Všechny ostatní náklady Spolek navrhoval a navrhuje od obce převzít na svůj účet.

3) Zároveň Spolek navrhuje, že na sebe převezme administrativní a údržbářské břemeno správy budovy. Navrhuje jak tímto ulevit obci od personálního zatížení.

4) Obec však veškeré návrhy Spolku odmítá. A hlavně odmítá o nich vůbec začít jednat. Obec své odmítání zdůvodňuje blíže nepojmenovanou "dehonestací", kterou měl Spolek činit na obci.

5) Pan starosta opakovaně ve Spolku hledal spojence. Nabízel pronájem budovy jednotlivci - za protislužbu: zavedení CENZURY na facebooku Spolku. Nikdo ze Spolku na jeho nabídku nepřistoupil. Jen v jednotlivých případech jsme v pokusu o smír ustoupili.

6) Obec odmítla nabídku Národního Památkového Ústavu - vyjednat pro Dům Jana Zrzavého státní a krajskou finanční podporu.

Vážení občané Okrouhlice, váš názor je vaše osobní věc. Já jsem se rozhodl Okrouhlici, včetně Babic, Vadína, Chlístova a Olešnice věnovat dobrovolně svůj čas a své peníze. Vím co dělám – a proto nemám důvod své rozhodnutí měnit. I když teď vypadá vše vyhroceně – podle mého názoru, prostor pro jednání stále existuje. A stále existuje možnost, aby největší prospěch z výsledku jednání měla naše obec.

28.9. 2020 Ladislav Matějček