Z výroční členské schůze

V sobotu 18. července 2020 se uskutečnila výroční členská schůze spolku, která měla regulérně proběhnout již vbřeznu. Kovid nám připravil i v tomto případě jiný scénář. Hlavní bylo, že jsme se sešli v usnášeníschopném počtu a mohli zrevidovat současnou situaci a naše další plány.

Hlavní cíl spolku, daný již 12 let jeho stanovami, se nemění. Chceme, aby budova staré školy byla ve jménu velkého rodáka přeměněna na kulturní a společenské centrum Okrouhlice, Vadína, Babic, Olešnice a Chlístova. Aby připomínala dílo Jana Zrzavého a současně se otevřela všem kulturním a společenským aktivitám, které budou vytvářet pestřejší, zajímavější a přátelštější prostor všem generacím občanů. Je hodně těch, kteří o to projevili zájem.

Naším hlavním cílem je dobudování Galerie ilustrační tvorba Jana Zrzavého. Jde o projekt, který financujeme a zajišťujeme z vlastních zdrojů a příspěvků podporovatelů, dárců a sponzorů včetně zahraničních. Výrazně ho podpořilo Národní muzeum v Praze, Kraj Vysočina a Krajská knihovna Vysočiny, nadace The Friends of the Czech Heritage z Velké Británie. Předseda spolku Jaroslav Šoupal podepsal 18.7. smlouvu na licenci k vystavení ilustrací Jana Zrzavého, na které jsme pracovali téměř rok za podpory představitelů Kraje Vysočina. Galerii jsme se chystali otevřít v roce 130. výročí narozenin JZ.

Nestane se tak pro nesouhlas Obce Okrouhlice s pokračováním prací, který platí od konce března 2020.

Budeme výročí rodáka připomínat jinak, jak nám to okolnosti dovolí.

V současné době především jednoznačně podpoříme návrh na prohlášení rodného domu malíře kulturní památkou, který byl podán na Ministerstvo kultury ČR. I když autory návrhu nejsme my, vidíme vtom dnes skutečnou záruku, že cenný odkaz nezanikne a bude zachován budoucím generacím. V Okrouhlici by nemělo dojít k paralele příběhu cenného barokního špýcharu, který během několika let změnil několik majitelů, až zmizel nenávratně z povrchu světa. Kultura možná nepřináší ekonomické zisky, s nimiž se často ohánějí „dobří hospodáři,“ bez jejího rozvoje a péče o ni se však život ve skutečnosti jen postupně degraduje a odcizuje.

Podle plánu – pouze smírnými korekcemi – probíhají přípravy dalších akcí.

12. září uskutečníme II. JENÍKŮV PŘESPOLNÍK. Protože ani zde není jisté, že budeme moci využít prostor staré školy, máme dnes dojednánu možnost využití improvizovaného zázemí v těsném sousedství.

V sobotu 3. října se uskuteční 11. JENÍKOVA ŠPACÍRKA, kterou projdeme z Okrouhlice do Krásné Hory, kde navštívíme kostel a muzeum obce Krásná Hora. Odpolední program bude zajištěn u sokolovny. Také v tomto případě při nemožnosti využít zázemí staré školy je zajištěn náhradní start poblíž.

12. černá hodinka Martina Firona o historii našich obcí proběhne 23. října v Babicích. Její závěrečné pokračování se uskuteční v Chlístově. Termín dosud stanoven není.

Doufáme, že nadcházející půlrok už nebudou narušovat další vnější negativní okolnosti. Věříme také, že všichni příznivci společných akcí, kterých jsou za 12 let naší činnosti už tisíce, přijdou na plánované akce a zachovají přízeň naší snaze, aby se v Okrouhlici žilo ještě příjemněji a zajímavěji než dnes.