Domů » O nás

O nás

Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, z.s. vznikl v průběhu roku 2008 z iniciativy okrouhlických občanů a rodáků a také příbuzných Jana Zrzavého.

Stanovy spolku byly potvrzeny ministerstvem vnitra České republiky dne 3. 9. 2008.

Předsedou spolku je od r. 2019 Jaroslav Šoupal.

Adresa spolku:

Okrouhlice 62, 582 31
e-mail: martin@janzrzavy.cz, ladislav@janzrzavy.cz

Proč jsme spolek založili?

Chceme z budovy školy vytvořit Centrum Jana Zrzavého, připomínající život a dílo tohoto nejvýznamnějšího okrouhlického rodáka, umělce, který tu měl své kořeny a přesto se stal velkým Evropanem v době, kdy to bylo nesrovnatelně obtížnější než dnes. Chceme současně v tomto centru vytvořit prostor pro širokou škálu kulturních a společenských aktivit občanů Okrouhlice, celého zdejšího regionu a těch, kteří sem budou v souvislosti s naší činností přicházet.

Podrobné rozpracování cílů naší činnosti naleznete ve Stanovách, jejichž plné znění je zveřejněno na těchto stránkách.