Domů » Projekty » V roce 2011

Projekty v roce 2011

Jeníkova špacírka č. 2, 1. října 2011

Druhý ročník turistického výšlapu po místech, kdee Jan Zrzavý čerpal inspiraci ke svým obrazům, se uskutečnil za nádherného letního počasí a při úctyhodném počtu účastníků, kterých jsme napočítali 130. Nepřekonali jsme tak první ročník, ale nevadí, neusilujeme přece o zápis do knihy nějakých rekordů. Na špacírce vystoupil v režii Jitky Měřínské herec pan Stanislav Michek, který přednesl několik úryvků z textů Jana Zrzavého o umění. A když se dorazilo do cíle, pilo se pivo a jedl guláš a párky a došlo i na vyhlášení nejkrásnější špacírky. Nashledanou 6. října 2012 na třetím ročníku!

Nejkrásnější špacírkaNejkrásnější špacírka - Cenu pro první tři špacírky představovalo tričko, čtvrtá získala knihu. Předseda poroty Jarda, asistuje virtuální JZ.

Špacírka a její hostŠpacírka a její host - Takhle se objevil - před nově vybudovanou bránou - a všichni zírali. Bylo to fajn. Nashledanou za rok.

Výtvarná dílna, ročník druhý

Od pondělka 1. srpna se uskutečnil druhý ročník výtvarné dílny pro žáky základní školy v Okrouhlici. Tentokrát se o něj zasloužily tři odvážné, schopné a obětavé duše: Milena Hodboďová, Lucie Guričová a Jitka Jeslínková. Odvážné proto, že se organizace ujaly na poslední chvíli, když nás profesionální lektorka, která vedení přislíbila, na poslední chvíli zklamala a nedostavila se, schopné proto, že kurs proběhl ke spokojenosti ba nadšení dětí, které vytvořily spoustu pěkných výtvarných děl a obětavé proto, že to udělaly zcela neplánovaně a musely proto změnit na poslední chvíli svůj vlastní letní program. Děkujeme za děti i za naše sdružení!

Výtvarná dílnaVýtvarná dílna - Po návštěvě opuštěného okrouhlického zámku. Děti objevily
vchod do tajné chodby, která vede až na konec světa.

Cesta do "pravěku" Okrouhlice

Ve spolupráci s okrouhlickou základní školou jsme během jarních měsíců uspořádali soutěž s několika znalostními otázkami pro děti - žáky a žákyně okrouhlické základní školy. Do konce června odpovědělo na zadání celkem 14 žákyň a žáků:
byli to: Jan Pavlík, Zdeněk Šimánek, Antonéín Bouda, Jakub Beránek, Michaela Šinámková, Kateřina Beránková, Andrea Sommerová, Štěpán Bouda, Aneta Koťarová, Dagmar Coufalová, Zdeněk Coufal, Kristýna Doležalová, Lukáš Endrle a Lenka Bránková.
Protože několik dalších dětí cestou pro vysvědčení „zapomnělo“ dodat své odpovědi, a protože my víme, že měly v hlavě jiné důležité věci, prodloužili jsme v dohodě s paní ředitelkou soutěž přes prázdniny.
Už teď se díky soutěžícím objevily dva krásné historické úlovky, které jsme dosud neznali. Přinesla je Michaela Šimánková a je na nich stavba okrouhlické sokolovny (před rokem 1925) a pohled na novou čtvrť pod nádražím ze stejné doby.
Děkujeme soutěžícím a vás ostatní zveme: vydejte se za poklady z dějin Okrouhlice s námi.

Stavba sokolovnyStavba sokolovny - Letos /2011/ jsme oslavili 90 let okrouhlického sokola. Vyšla o tom slavnostní publikace, ale tato fotka v ní chybí. Do soutěže žáků okrouhlické školy ji přinesla Michaela Šimánková, a je to zatím největší úlovek. Snímek zachycuje stavbu asi v roce 1921! Žádný starší zatím neexistuje.

Okrouhlice bude mít poznávací stezku!

Po více než sedmiměsíčním úsilí jsme se dočkali!

Dne 27. dubna bylo zveřejněno, že naše občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici získalo finanční dotaci ROP Jihovýchod ve výši 319 927 Kč na vybudování poznávací stezky Krajem malíře básníka Jana Zrzavého. Bude začínat v Okrouhlici a povede přes Vadín, Krásnou Horu, Lipnici, Babice a Olešnici zpět do Okrouhlice. Na trase stezky dlouhé 22 km bude rozmístěno 10 zastavení s odpočivadly a informačními tabulemi. Na nich budou reprodukce malířových obrazů, inspirovaných konkrétním místem se základními daty malířova života a úryvky textů, které se váží k danému dílu. Stezku protínají cyklotrasy a turistické stezky, díky spolupráci s Klubem českých turistů bude zanesena také do map.

Poznávací stezka je součástí mnohostranných aktivit našeho sdružení, mezi které patří péče o malířův rodný dům, publikační činnost, pořádání letní výtvarné dílny pro děti či turistického pochodu Jeníkova špacírka počátkem října. Výstavba stezky bude zahájena v září a uvedena do provozu by mohla být ještě v letošním roce. Děkuji všem za spolupráci: Cyrdovi, že běhal po obecních a katastrálních úřadech a zapisoval a vypisoval, Jardovi, že jezdil na kole a měřil a vyjednával, Saše, že udělala správně daňové přiznání, Mařence, že mi pomohla opravit chyby a všechno znova orazítkovat, paní Bendové, která tomu jediná celému rozuměla.

Láďa Langpaul

Grafický návrh infotabuleGrafický návrh infotabule