Archiv akcí

14. Jeníkova černá hodinka - Příběh našeho domova III

14. Jeníkova černá hodinka - Příběh našeho domova III


Hospoda U Františka, Vadín

Závěrečná část vyprávění Martina FIRONA o dějinách našich vsí od prvních zmínek až do nedávné minulosti. Naváže  na historické osudy usedlostí, pozemků a rodů od 14. do 19. století, přiblíží fungování nadačního velkostatku Jana Petra Straky z Nedabylic do roku 1918, změny v souvislosti se zavedením železnice r. 1870, industrializaci,  průběh a praxi první pozemkové reformy, meziválečné období, období protektorátu a další osudy v totalitní době k počátkům naší současnosti.

14. Jeníkova černá hodinka - Příběh našeho domova III