Stížný list

Stížný list

Popis: Petr Čornej začleňuje "český protest" do kontextu bouřlivého roku 1415,objasňuje pohnutky autorů a reakci Evropy, Aleš Knápek popisuje existující, polozapomenutá i zcela zaniklá sídla v regionu, Pavel Rous se zaměřuje na konkrétní osobu pečetitele listu a Ladislav Macek s Pavlem Rousem popisují dochované pečeti.

Zobrazeno: 6617 ×