REFRESH Jan Zrzavý

2. ročník výtvarné soutěže

Jan Zrzavý - Malíř básník

"Ještě nedávno byla v okrouhlické škole třída se starou podlahou, vedly v ní cestičky do dřeva vyšlapané, cestičky z pokoje do pokoje – byla to podlaha našeho bývalého bytu. My všichni jsme to staré dřevo vyšlapali: maminka, otec, nás devět dětí. Měl jsem ten byt a hlavně velký obývací pokoj strašně rád."

Myšlenky Jana Zrzavého

E-shop

Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici se podílel na vzniku několika oceňovaných publikací. Prostřednictvím našeho jednoduchého e-shopu si je můžete pohodlně objednat.

Navštívit e-shop

Okrouhlice

Okrouhlice je obec na Českomoravské vrchovině položená na řece Sázavě. Vznik obce spadá do 13. století, kdy bylo českomoravské pomezí pokryto hustým lesem.

Základní informace

Aktuality ze spolku

Seznam všech článků

Aktuality ze spolku

Odešel Jaroslav Šoupal

Odešel Jaroslav Šoupal

Nezapomeneme
Publikační činnost - E-shop

Publikační činnost - E-shop

E-shop
REFRESH Jan Zrzavý - výtvarná soutěž

REFRESH Jan Zrzavý - výtvarná soutěž

Bližší informace

Jak už jsem řekl, osm se nás narodilo v okrouhlické škole. A přece vlastně nevíme, kdo jsme se kde narodili. Někteří máme na křestním listě „narozen v Okrouhlici“, někteří „narozen ve Vadíně“. Já mám na křestním listě Vadín. Jak je to možné? 

Vzpomínky Jana Zrzavého

Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, z.s. vznikl v průběhu roku 2008 z iniciativy okrouhlických občanů a rodáků a také příbuzných Jana Zrzavého.

Cíle spolku

Chceme z budovy bývalé školy vytvořit Centrum Jana Zrzavého, připomínající život a dílo tohoto nejvýznamnějšího okrouhlického rodáka, umělce, který tu měl své kořeny a přesto se stal velkým Evropanem v době, kdy to bylo nesrovnatelně obtížnější než dnes. Chceme současně v tomto centru vytvořit prostor pro širokou škálu kulturních a společenských aktivit občanů Okrouhlice, celého zdejšího regionu a těch, kteří sem budou v souvislosti s naší činností přicházet.

Vše o Spolku

Aktivity spolku

Rozvoj komunity a péče o rodný dům

Rozvoj komunity a péče o rodný dům

Nejdůležitějším cílem Spolku je rozvíjet novodobou  kulturní tradici obce Okrouhlice a vytvořit společně s Obcí a dalšími zájmovými organizacemi v rodném domě Jana Zrzavého středisko kulturních a společenských aktivit. Již od roku 2008 pořádáme kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost a svými aktivitami se podílíme na rozvoji regionu.

Například každoroční Jeníkova špacírka je naším prvním a nejstarším  projektem, kterým chceme  přitáhnout veřejnost ke společnému objevování díla Jana Zrzavého a krajiny, kde tvořil. Letošní, již 12. ročník Jeníkovy špacírky vedla z Okrouhlice podlipnickým krajem do Broumovy Lhoty a zpět.

Článek
Vydavatelská činnost

Vydavatelská činnost

Spolek od svého založení vydal již řadu publikací, z nichž se některé staly také velmi oceňované. Všechny publikace spojuje osobnost malíře Jana Zrzavého, jeho rodný kraj a jeho nedávná, či hlubší historie.

Koupí některé z našich publikací podpoříte činnost spolku.

  • Lipnická bible - štít víry v neklidných časech pozdního středověku
  • Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa
  • Chvilky s Janem Zrzavým
  • Jan Zrzavý - malíř básník
  • Jan Zrzavý a Bohuslav Martinů, přátelé z Vysočiny
Všechny publikace v E-shopu
Partnerství s institucemi

Partnerství s institucemi

Od svého založení se Spolek snaží o propojování svých aktivit s jinými spolky a organizacemi v České republikace i v zahraničí. V těchto partnerstvích pořádáme výstavy, vydáváme publikace, organizujeme aktivity pro nejrůznější zájmové skupiny. Mezi spolupracující organizace patří například:

  • Spolek Náš Martinů (Polička)
  • Společnost Jana Zrzavého (Krucemburk)
  • Národní Galerie (Praha)
  • Museum of the Bible (Washington DC)
  • Krajská knihovna Vysočiny (Havlíčkův Brod), Národní muzeum (Praha), Památník národního písemnictví, Spolek českých grafiků Hollar, Česká umělecko historická společnost...
Partnerské instituce
Vzpomínky Jana Zrzavého

Vzpomínky Jana Zrzavého

Ale v našem velkém pokoji pokoji, tam bylo blaho.. Tam jsem snil, vymýšlel si svůj svět, znal jsem každý kus nábytku a rozmlouval s těmi věcmi jako s živými. Pohádka. Bezpečí. Vidím ty cestičky do dřeva vyšlapané ……

Vzpomínky Jana Zrzavého