Vznik a historie spolku

O nás

Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, z.s. vznikl v průběhu roku 2008 z iniciativy okrouhlických občanů a rodáků a také příbuzných Jana Zrzavého.

Stanovy spolku byly potvrzeny ministerstvem vnitra České republiky dne 3. 9. 2008.

Předsedou spolku je od r. 2019 Jaroslav Šoupal.

Adresa spolku:

Okrouhlice 62, 582 31

Proč jsme spolek založili?

Proč jsme spolek založili?

Chceme z budovy školy vytvořit Centrum Jana Zrzavého, připomínající život a dílo tohoto nejvýznamnějšího okrouhlického rodáka, umělce, který tu měl své kořeny a přesto se stal velkým Evropanem v době, kdy to bylo nesrovnatelně obtížnější než dnes. Chceme současně v tomto centru vytvořit prostor pro širokou škálu kulturních a společenských aktivit občanů Okrouhlice, celého zdejšího regionu a těch, kteří sem budou v souvislosti s naší činností přicházet. Naše aktivity budeme propojovat s dalšími kulturními centry v regionu jako hradem Lipnice nebo památníkem Bohumila Reynka v Petrkově.

Podrobné rozpracování cílů naší činnosti naleznete ve Stanovách.

Časová osa

2008

2008

 • Založení spolku dne 3.9.2008
Fotogalerie
2009

2009

 • Dobrovolnická rekonstrukce venkovního prostranství v okolí rodného domu Jana Zrzavého.
 • Příprava a spuštění webových stránek Jan Zrzavý (www.janzrzavy.cz)
 • Zajištění výroby informační tabule před školou a její umístění.
Fotogalerie
2010

2010

 • Výstava Bohuslav Martinů a Jan Zrzavý - přátelé z Vysočiny.
 • Jeníkova špacírka, 1. ročník.
2011

2011

 • Instalace umělecky kované brány do zahrady rodného domu malíře Jana Zrzavého.
 • Jeníkova špacírka.
2012

2012

 • "Krajem malíře básníka" - stavba naučné stezky z Okrouhlice na Lipnici nad Sázavou.
2013

2013

2014

2014

 • Stavba pódia u rodného domu Jana Zrzavého
2015

2015

 • Odhalení památníku vzniku obce Okrouhlice
 • Vydání oceňované publikace Stížný list
2016

2016

 • Jeníkova špacírka - skautskou stopou
Fotogalerie
2017

2017

 • Jeníkova černá hodinka s Michalem Ambrožem
2018

2018

 • Odhalení památníku obětem 1.světové války
Fotogalerie
2019

2019

 • Odhalení pamětního nápisu na rodném domě Jana Zrzavého
 • Výstava v rodném domě Jana Zrzvého
 • Jeníkova kavárna
 • Jeníkova černá hodinka - varhany v Krásné hoře
Fotogalerie
2020

2020

2021

2021

 • Galerie Na skalce
 • Jeníkova špacírka