Partneři

Klub českých turistů v Havlíčkově Brodě

Klub českých turistů v Havlíčkově Brodě

Národní Galerie, Praha

Národní Galerie, Praha

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví

Sokol Okrouhlice

Sokol Okrouhlice

Obec Okrouhlice

Obec Okrouhlice

Okrouhlice je obec na Českomoravské vrchovině položená na řece Sázavě. Vznik obce spadá do 13. století, kdy bylo českomoravské pomezí pokryto hustým lesem.

  • Smlouva o partnerství mezi obcí Okrouhlice a Spolkem byla podepsána 29.6.2009. Za obec starostou Vladimírem Šimkem, za Spolek předsedou Martinem Langpaulem.
  • Partnerství mezi obcí a Spolkem bylo jednostranně ukončeno obcí Okrouhlice v březnu roku 2020.
Základní škola v Okrouhlici

Základní škola v Okrouhlici

Společnost Jana Zrzavého, Krucemburk

Společnost Jana Zrzavého, Krucemburk

Společnost byla založena v roce 1993. Základní cíle: zpřístupňovat odkaz Jana Zrzavého formou stalé expozice jeho života a díla v Pamětní síni Jana Zrzavého, aktualizovat a udržovat exponáty síně a zajišťovat jejich přístupnost, přispívat k důstojnému udržování jeho hrobu, pořádat výstavy umělců ve vztahu k regionu, podílet se na místních kulturních akcích.

Sdružení českých grafiků Hollar

Sdružení českých grafiků Hollar

Krajská knihovna Vysočiny

Krajská knihovna Vysočiny

Krajská knihovna Vysočiny
Žižkova 4344
580 01 Havlíčkův Brod

www.kkvysociny.cz

Náš Martinů, Polička

Náš Martinů, Polička

Museum of the Bible, Washington DC

Museum of the Bible, Washington DC

Sponzoři a dárci

Činnost spolku je z významné části financována soukromými příspěvky a dary.

Srdce Evropy

Jedna z nejstarších komunikačních agentur v České republice. Nabízí zkušený a profesionální kompletní komunikační servis. Velmi rádi vám v rychlém sledu připraví vše, co si budete přát.

Srdce Evropy

Tiskárna HRG

Ofsetová archová tiskárna H.R.G. je posledním pokračovatelem nepřetržité pětiset leté tradice tisku v Litomyšli. Od roku 1503 vyrůstají nositelé tohoto řemesla právě v našem okolí a to se odráží v profesionalitě a v stabilní kvalitě služeb.

Tiskárna HRG

Martin Langpaul

 Martin Langpaul je zakládající člen spolku a strategický konzultant, který pomáhá vytvářet mezinárodní příležitosti pro organizace a firmy v měnícím se a navzájem propojeném světě.

  • Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého spravuje webové stránky, pomáhá s fundraisingem a podílí se na organizaci kulturních akcí.
Martin Langpaul - webové stránky
Martin Langpaul

Agentura Jan Zrzavý

Agentura Jan Zrzavý

Friends of the Czech Heritage

Friends of the Czech Heritage

3 Yew Tree Cottage, The Street, Ripe, Lewes, East Sussex BN8 6BD

United Kingdom

www.czechfriends.net

Friends of the Czech Heritage