Jan Zrzavý

Jan Zrzavý (1890-1977)  byl jedním z nejvýznamnějších českých umělců 20. století, navíc umělcem velmi osobitým, takže už od počátku poutal pozornost předních výtvarných kritiků, jiných umělců a historiků umění.

- Karel Srp, Jan Zrzavý – o něm a s ním, Academia, 2003.

Zrzavého dílo mělo záhy ohlas i v zahraničí, psali o něm například malíř Giorgio de Chirico nebo francouzský kritik Édouard Dolléans. Zatímco v počátcích tvorby se často setkával s velmi kritickým přístupem, v 60. a 70. letech se stal  snad nejobdivovanějším českým malířem, jehož pověstná výstava v Mánesu k  sedmdesátinám  narozeninám přilákala více než 100 000 návštěvníků.

Dílem okrouhlického rodáka se zabývali nositelé zvučných jmen jako byli Karel a Josef Čapkovi, Richard Weiner, Arnošt Procházka, Jiří Karásek ze Lvovic, S.K. Neumann, Johannes Urzidil, Karel Teige, F.X. Šalda, Josef Šíma, František Halas, Jaroslav Seifert, Luboš Hlaváček, Jan Mukařovský, Jana Orlíková, Karel Srp  a mnoho dalších.