2009-2019

Po 10 letech od vzniku našeho spolku nastává důležitá chvíle. Nejen pro nás, ale pro celou obec.

V září bude uvedena do provozu nová budova základní školy a děti ze „vsi“ a okolních obcí, které od roku 1881 přicházely na dolní konec, aby tady usedaly do školních škamen a později čím dál modernějších lavic, zamíří jinam.

Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého se stále rostoucí podporou Obce Okrouhlice připravuje pro budovu opouštěné školy nový program. Máme v plánu tu vytvořit nejen důstojný památník JANA ZRZAVÉHO, který se zde narodil, ale především fungující společenské a kulturní centrum, které poskytne pomyslnou i skutečnou střechu nad hlavou každému, kdo je ochotný udělat něco zajímavého pro ostatní, aby všem domácím i přespolním, kteří k nám přijdou, připadala Okrouhlice jako dobré a příjemné místo k žití, kde přebývají lidé s dobrými a chytrými nápady, myšlenkami a schopnostmi tyto myšlenky realizovat.

Po 10 letech jsme v našem spolku na prahu nové etapy. Něco jsme vytvořili: máme Jeníkovy špacírky, černé hodinky, přespolní běhy, podporujeme žákovskou kopanou, vydáváme knížky a vytvořili jsme poznávací stezku KRAJEM MALÍŘE BÁSNÍKA.

Náš první předseda Martin Langpaul předal své pomyslné žezlo člověku velmi povolanému a v Okrouhlici známému. Jaroslav Šoupal je plný neúnavné aktivity a vůle prosazovat dobré věci ve prospěch všech.

Budeme mu vtom pomáhat.

Budeme také potřebovat pomoc, podporu a zájem všech.

Valná hromada v květnu 2019Valná hromada v květnu 2019 - Zleva: Martin Langpaul, Martin Domkář, Saša Langpaulová, Zdeněk Coufal, Martin Firon, Jaroslav Noha, Jiří Liška, Karel Černý, Zdeněk Širca, Jaroslav Nápravník, Láďa Langpaul