Chvilky s Janem Zrzavým

Po více než třiceti letech vydává občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici za pomoci sponzora podruhé vzpomínkové črty s názvem CHVILKY S JANEM ZRZAVÝM.

Autor vzpomínek a dlouholetý malířův přítel Ladislav Langpaul (1916–1978) Zrzavého přibližuje především z lidské stránky, soustředil se na jeho civilní svět, jak ho znali jen jeho nejbližší. V knížce jsou rozeseta zrnka moudrosti, životní zkušenosti a vyznání, která svědčí o přitažlivé individualitě, v mnohém ji dokreslují a vysvětlují.

Knížka doplněná mnoha neoficiálními fotografiemi připomene malíře jako člověka, který dovedl být rád mezi obyčejnými lidmi.

Druhé vydání knihy doprovází i několik receptů malířových oblíbených jídel.