Dopis radě Obecního úřadu v Okrouhlici 19.1.2009

Věc: Představení Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici, o.s

Vážený pane starosto, vážení přátelé,

v září loňského roku jsme založili občanské sdružení Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici. Sdružení je dnes tvořeno občany Okrouhlice, okrouhlickými rodáky, příbuznými a přáteli mistra Zrzavého.

Martin Langpaul