Dopis zastupitelům Obce Okrouhlice

Žádost o vyjádření k projektu DOMU JANA ZRZAVÉHO

(dopis byl předán zastupitelům Obce Okrouhlice dne 29.7.2020)

Vážení zastupitelé,

obracím se na Vás jako okrouhlický občan a předseda spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici s prosbou o projednání a zaujetí jasného stanoviska k uměle vytvořenému problému, který blokuje naši činnost.

Náš spolek vznikl v roce 2008 jako dobrovolná občanská iniciativa. Dnes má 18 členů. Jeho poslání, formulované ve Stanovách je i součástí partnerské smlouvy s dalšími organizacemi (Sokol, KČT, SDH) a především Obcí Okrouhlice, která je majitelem rodného domu umělce evropského významu Jana Zrzavého. Jde nám o zachování cenného odkazu českého kulturního dědictví. Toho chceme dosáhnout přeměnou bývalé školy v kulturní centrum obce a regionu tak, aby z kulturního odkazu našeho rodáka mohli těžit nové impulsy všichni obyvatelé obce a především její nová generace.

Za 12 let činnosti jsme odvedli kus práce, který nemohl uniknout nikomu ze zdejších občanů. Odpracovali jsme stovky hodin na brigádách v okolí školy i uvnitř, organizujeme akce jako Jeníkova špacírka, Jeníkova černá hodinka, Jeníkův přespolník a fotbalový pohár žáků Jana Zrzavého. Našich akcí se za uplynulou dobu zúčastnily tisíce lidí.

Přesto jsme se ocitli na rozcestí a musíme vás požádat jako zastupitele občanů o vyjádření stanoviska.

Ačkoli jsme byli po celou dobu ujišťováni panem starostou podporou našeho záměru, fakta svědčí o opaku, neváhám říci o zablokování celého záměru. V průběhu roku 2019 jsme připravili jako hlavní projekt k otevření domu plán GALERIE ILUSTRACÍ JANA ZRZAVÉHO. Otevření jsme plánovali – datum jsme s panem starostou projednávali – na začátek letní sezóny. V roce 2020 totiž uplyne 130 let od narození Jana Zrzavého. Z tohoto důvodu jsme se spojili se společností Jana Zrzavého v Krucemburku a také se spolkem Náš Martinů v Poličce. (Tento hudebník světového významu slaví také 130. výročí narození a byl to celoživotní přítel Jana Zrzavého). Naším příspěvkem k oslavám mělo být otevření unikátního komplexu ilustrací a kompletní sbírky knih, které Jan Zrzavý ilustroval. Podobná galerie v ČR neexistuje. Získali jsme podporu Kraje Vysočina, Krajské knihovny Vysočina, Národního muzea v Praze, Národního památkového ústavu a Národní galerie, která je správcem umělecké pozůstalosti Jana Zrzavého. O záměru jsme informovali pana starostu.

Ten ještě v prosinci roku 2019 osobně určil místnost, kde proběhla následně rekonstrukce a další potřebné práce, které se uskutečnily v lednu-březnu 2020 – dokonce i v průběhu pandemie. Financování akce jsme zajišťovali z našich zdrojů stejně jako výrobu výstavního nábytku. Náklady zatím dosáhly téměř 150000 Kč. Přislíbenou máme i dotaci z anglické nadace The Friends of the Czech Heritage v částce 2000 LBS.

Další pokračování prací bylo ukončeno příkazem navrácení klíčů a zákazem vstupu do budovy, kde nám bez vysvětlení zabráněno i v dokončení několika detailů a v kompletaci mobiliáře.

Důvody nebyly věcné, ale osobní. Odmítli jsme totiž stáhnout na Facebooku informaci o tom, že škola souběžně s nabídkovým řízením na pronájem, do kterého se přihlásil pan Ladislav Matějček, byla nabízena komerčním makléřem ke komerčnímu pronájmu. Vysvětlení ze strany obce jsme se nijak nebránili – naopak – nabídli jsme prostor pro vysvětlení, proč došlo k souběhu dvou akcí, které byly podle nás ve zjevném rozporu. To nebylo přijato.

Od té doby uvázlo i jakékoli konstruktivní jednání se zájemcem o pronájem školy a uskutečnění projektu Domu Jana Zrzavého, který pan Ladislav Matějček chápe a podporuje.

Nepovažujeme to za správné, proto se obracíme na vás, zastupitele, abyste zvážili a rozhodli se zásadním způsobem o vyřešení záležitosti. Dnešní situace je projevem obojakosti dané nedůstojným přístupem s osobním pozadím.

Náš spolek je připraven k dokončení galerie a další součinnosti v rámci Domu Jana Zrzavého.

Děkuji za pochopení a zdravím Vás

Šoupal Jaroslav