Jan Zrzavý. Kouzelník, který uměl namalovat duši

5. listopadu 2010 uplyne 120 let od narození Jana Zrzavého, významného českého malíře, grafika, ilustrátora, a scénografa.

Křehkost, lyričnost, duchovnost, nevtíravá krása, niterná hloubka a pravdivost Zrzavého uměleckých děl je už dlouhá desetiletí vnímána českým národem jako nedílná součást našeho kulturní bohatství. Vysočina, z níž Jan Zrzavý pocházel a kde je také pochován, pociťuje Zrzavého umění jako své ?rodinné stříbro?.

Společnost Jana Zrzavého a městys Krucemburk už od letošního jara nabízejí kulturní veřejnosti sled kulturních akcí, jimiž připomínají osobnost a dílo tohoto umělce. Kromě krásné busty Jana Zrzavého, jejíž odhalení na krucemburském náměstí bylo letos v červnu významným počinem nejen regionálním, je to vydání publikace o Janu Zrzavém, dále výstava ?Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého? a také divácky zajímavá scénická produkce o Janu Zrzavém s příznačným názvem ?Kouzelník, který uměl namalovat duši?.

Poslední z těchto jmenovaných akcí bude uvedena rovněž v Okrouhlici ? v malířově rodišti, kam se Jan Zrzavý v průběhu svého života vždy velmi rád vracel. Jan Zrzavý, který ve svém životě poznal mnohé cizí kraje, si nakonec po Francii a Vodňanech zvolil za místo svých pravidelných sezónních pobytů právě svou rodnou Okrouhlici, kde velmi rád pobýval a tvořil. Tato skutečnost hrála významnou roli ve výběru míst pro představení o Janu Zrzavém. V Okrouhlici se představení bude konat v sobotu 6. listopadu 2010 v 18:00 hodin v místní sokolovně.

Scénickou produkcí ?Kouzelník, který uměl namalovat duši? je preferována poetičnost, jež je tolik příznačná pro dílo Jana Zrzavého. Scénář rovněž vychází z autentických malířových myšlenek a náhledů tak, jak jsou obsaženy v jeho korespondenci, publikovaných článcích, filmech a audionahrávkách. Představení je provázeno hudbou vytvořenou speciálně pro tuto produkci o Janu Zrzavém. Své nezastupitelné místo má v představení i vhled do malířova dětství, které Jan Zrzavý prožíval na Vysočině ? jednak ve své rodné Okrouhlici a jednak při svých prázdninových pobytech u dědečka v Krucemburku. Na ztvárnění výjevů z malířova dětství se podílely ve filmových sekvencích děti z Krucemburku a okolí a rovněž krucemburské loutkové divadlo Oblázek. Hlavní roli velmi věrohodně ztvárňuje ochotnický herec z Chotěboře.

Na své si přijdou vedle dětských diváků i prostí milovníci výtvarného umění a rovněž zájemci z řad odborníků. Široké spektrum zorného úhlu, z něhož je Jan Zrzavý nazírán, je schopno uspokojit různorodou diváckou veřejnost. K nastudování a k realizaci představení přispělo hodně schopných lidí z Krucemburku a z širšího okolí a pomoc při přípravě ochotně poskytli také členové okrouhlického sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého. Těšíme se na Vaši návštěvu.

V roce 2010 jsme ve spolupráci s obecním úřadem vyrobili a umístili dvě tabule u hlavní silnice. Informují o Okrouhlici a jejím rodáku Janu Zrzavém.

Ladislav Langpaul