Jeníkova špacírka

Třináctá Jeníkova špacírka svým tématem spojila dva slavné výtvarné umělce pocházející z kraje Vysočina. Z rodiště mistra Jana Zrzavého se účastníci vypravili do rodiště a dlouholetého sídla výtvarníka Bohuslava Reynka. V Petrkově účastníky čekalo příjemné pohoštění v kavárně, dokumentární film, i prohlídka zahrady a rodného domu.

"Dobrý den, pane Reynku"

Letošní špacírka turistickou, deset kilometrů dlouhou trasou spojila rodiště dvou slavných rodáků z kraje Vysočina. Jana Zrzavého a Bohuslava Reynka.

V Okrouhlici jsme se i letos sešli první říjnovou sobotu, již potřetí to bylo v malebné zahradě "Na skalce". Účastníci zde mohli zhlédnout výstavu obrazů Mileny Hodboďové, a také výtvarných děl v rámci výstavy Zrzavý: Refresh.

Úvodní slovo pronesl předseda spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého Jaroslav Šoupal a také radní pro kulturu kraje Vysočina Mgr. Roman Fabeš. Ten ve své úvodní řeči vyzdvihl význam aktivit spolku pro kulturní dědictví celého kraje.

Účastníků se letos sešlo na osmdesát, někteří z nich zvolili trasu v opačném směru - tedy z Petrkova do Okrouhlice. Desetikilometrová špacírka vedla přes Vadín, Klanečnou, Poděbaby a Šmolovy. V Petrkově na účastníky špacírky čekalo příjemné pohoštění v kavárně, promítání dokumentárního filmu i prohlídka zahrady a celého zámečku, kde se výtvarník narodil i zemřel.

Pro rodiny z dětmi byl připraven speciální program v Olešnici, kde si děti mohly vyzkoušet výtvarné techniky pod vedením výtvarnice a bývalé ředitelky základní školy v Okrouhlici Mileny Hodboďové.

Jako každý rok byl pro všechny účastníky připraven odpolední program u okrouhlické Sokolovny. Ten již tradičně obsahoval vyhlášení nejkrásnější špacírky (vycházkové hole), občerstvení a hudební doprovod v podání dolnoměstských heligonek.

Těšíme se na viděnou příští rok!