Návštěva představitelů Nadace Jana Evangelisty Purkyně

Ve středu 6.10. 2009 nás v rodném domě Jana Zrzavého navštívil pan Dalibor Černý s manželkou paní Blankou Černou. Jako představitelé Nadace Jana Evangelisty Purkyně se seznámili s prací našeho sdružení v letošním roce. Zajímali se o to, jakým způsobem byl využit příspěvek této nadace ve výši 50000 Kč. Potěšila nás nejen slova chvály za to, co jsme letos udělali, ale také výzva, abychom připravili projekt i na rok 2010, který nadace JEP projedná. Znamená to tedy, že v příštím roce budeme moci s jejím přispěním pokračovat ve zvelebení školy i jejího okolí.

navsteva-p-cerneho-nadace-je-purkyne-6102009-5

Návštěva p. Černého, nadace J.E. Purkyně – 6.10.2009 - (Na snímku zleva: Milena Hodboďová, Jaroslav Noha, Dalibor Černý, Láďa Langpaul)