Okrouhlice bude mít poznávací stezku!

Po více než sedmiměsíčním úsilí jsme se dočkali! Dne 27. dubna bylo zveřejněno, že naše občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici získalo finanční dotaci ROP Jihovýchod ve výši 319 927 Kč na vybudování poznávací stezky Krajem malíře básníka Jana Zrzavého. 

Bude začínat v Okrouhlici a povede přes Vadín, Krásnou Horu, Lipnici, Babice a Olešnici zpět do Okrouhlice. Na trase stezky dlouhé 22 km bude rozmístěno 10 zastavení s odpočivadly a informačními tabulemi. Na nich budou reprodukce malířových obrazů, inspirovaných konkrétním místem se základními daty malířova života a úryvky textů, které se váží k danému dílu. Stezku protínají cyklotrasy a turistické stezky, díky spolupráci s Klubem českých turistů bude zanesena také do map.

Poznávací stezka je součástí mnohostranných aktivit našeho sdružení, mezi které patří péče o malířův rodný dům, publikační činnost, pořádání letní výtvarné dílny pro děti či turistického pochodu Jeníkova špacírka počátkem října. Výstavba stezky bude zahájena v září a uvedena do provozu by mohla být ještě v letošním roce. Děkuji všem za spolupráci: Cyrdovi, že běhal po obecních a katastrálních úřadech a zapisoval a vypisoval, Jardovi, že jezdil na kole a měřil a vyjednával, Saše, že udělala správně daňové přiznání, Mařence, že mi pomohla opravit chyby a všechno znova orazítkovat, paní Bendové, která tomu jediná celému rozuměla.

Láďa Langpaul

Grafický návrh infotabule