Partnerství s obcí Okrouhlice

S radostí sdělujeme, že jsme dne 29.6. 2009 na zasedání obecního zastupitelstva Okrouhlice projednali a odsouhlasili smlouvu o partnerství mezi naším sdružením a obcí, která je majitelem školní budovy – rodného domu Jana Zrzavého.

Smlouvu podepíše pan starosta Vladimír Šimek a za sdružení jeho předseda Martin Langpaul. Stalo se to právě na prahu týdne, kdy zahajujeme úpravu vstupní části pozemku školy. Chceme tuto akci dotáhnout do konce během prázdnin tak, aby paní ředitelka Hodboďová mohla přivítat své školáky v lepších „terénních podmínkách“ než doposud. Děti si to zaslouží a památka našeho rodáka také.