Příprava smlouvy o partnerství

Během března 2009 chceme Radě obecního úřadu v Okrouhlici předložit návrh smlouvy o partnerství, jehož projednání a schválení je předpokladem toho, že budeme moci zahájit práce na zlepšení bezprostředního okolí školy.