Rekultivace pozemku před vstupem do školy v Okrouhlici

Tato akce se stala skutečnou dominantou našeho plánu práce na rok 2009. Její hlavní část se odehrála mezi 4. červencem ? 23. srpnem. Fyzicky jsme na ní za pomoci dobrovolných brigádníků (bylo nás dohromady 35) odpracovali celkem 515,5 hodiny.

(Organizační a přípravné práce jsme nijak neregistrovali). Přepočteno na Kč jsme to odhadli na částku 80825 Kč. Z našeho účtu, vytvořeného grantem Nadace Jana Evangelisty Purkyně , z darů našeho partnera Srdce Evropy s.r.o. a ze soukromých příspěvků jsme zaplatili za materiál a služby 79229 Kč. Podstatný byl rovněž příspěvek Obecního úřadu v Okrouhlici, který nás dlouho zásoboval cementem, stavebním kamenem a zajistil také některé technické práce a stavební techniku. Některé dary měly rovněž povahu služby (např. vytvoření textů a grafického návrhu informační tabule), nejsou však do těchto částek zahrnuty.

Podle našich záznamů tak vznikla práce za 215054 Kč. Když se dnes podíváme na upravený pozemek, myslíme si, že svědčí ještě o něčem víc, než co se dá vyjádřit v penězích. A to je dobře.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na akci podíleli.

Martin Langpaul
předseda Občanského sdružení za záchranu rodného domu Jana Zrzavého