Sto let

Příští rok bude svět vzpomínat stoleté výročí konce 1. světové války. Možná je čas udělat to i v Okrouhlici. Skoro by se dalo říct – nejvyšší čas. Ne že bychom na Velkou válku úplně zapomněli.

Během té stovky let jsme na ni mysleli dokonce několikrát. Zatímco v okolních vsích si ale už dávno a důstojně připomínají své padlé nebo umučené, my jsme to tak nějak nedokázali nikdy dotáhnout do konce. Vždycky se to odložilo na pak.

Připomínkou téhle divné neochoty projevit známku sounáležitosti s historií místa, kde žijeme, je tak po dlouhých sto letech, kdy se vystřídalo několik politických režimů, jen trojúhelníkový balvan, opatřený nápisem 1918 a 1945. Dnes je místem jeho pobytu roh zámecké zahrady, ale bývalo to mnohem horší. V 50. letech ležel na boku před zámeckou zdí. Pak byl v rámci brigády vyzdvižen na podstavec mezi dvěma lípami a přidán letopočet 1945. Kolem roku 1966 vzaly za své lípy a provizorně umístěný pomník skončil mezi kopřivami, trním a hložím.
Neměla by konečně Okrouhlice ke 100. výročí 1. světové války vzpomenout zdejší padlé a umučené z obou válek? Jsme široko daleko jediní, kdo to neudělal. Přitom jména jsou známá - mezi lety 1938-1945 zahynulo 10 občanů, v letech 1914-1918 víme zatím o 5 padlých vojácích. A jsou tu také okrouhličtí legionáři.
Myslíme si, že by bylo správné jejich oběti udržet v obecné paměti. Pokud máte nějaké informace, dokumenty, fotografie atd., budeme rádi, když nám o nich povíte.

Ladislav Langpaul

Zapomenutý pomníkZapomenutý pomník - Ani v roce 2017 pomník 1. a 2. světové válce v Okrouhlici nenašel své konečné umístění