Vernisáž výstavy REFRESH Jan Zrzavý | 2022

 

Soutěž byla určena pro studenty vysokých a vyšších odborných škol. 
Jejím cílem se stala podvědomá obnova uměleckého odkazu díla
a osobnosti okrouhlického rodáka a malíře Jana Zrzavého.
A to primárně za pomocí mladých výtvarníků a studentů bez ohledu
na jejich umělecké zaměření. Z výsledku jsme opravdu nadšení.

VÝSTAVA
Výstavu chápeme jako experimentální formu diskuse, ve které na jedné straně promlouvá
život a dílo klasika českého výtvarného umění 20. století Jana Zrzavého a na straně druhé
pak chápání a umělecká reflexe světa příslušníků nejsoučasnější tvůrčí generace.
 
Autorkou podnětu a hlavní organizátorkou výstavy je čerstvá absolventka
Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Martina Shořovská. 
 
Práce je možné shlédnout od 1. září do 30. října 2022 v Ateliéru Na skalce,
od 1. prosince do 31. prosince pak v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě,
která dlouhodobě podporuje činnost spolku.
 
GALERIE AUTORŮ

Tereza Tuhá | Propojení světů  Lev Zlokazov | Biomechanická krajina  Michaela Šindlerová | Tragedy in Acts 1/3  Michaela Šindlerová | Tragedy in Acts 2/3  Michaela Šindlerová | Tragedy in Acts 3/3

Hana Křenová | Poslední večeře  Valeryia Dzektsiarova | Inspirace náměty JZ 1/3  Valeryia Dzektsiarova | Inspirace náměty JZ 2/3  Valeryia Dzektsiarova | Inspirace náměty JZ 3/3 

 Hanna Palamarchuk | Jan

 
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY

úvodní slovo  ocenění  vernisáž  občerstvení

Věříme, že tento pilotní projekt vzbudí ohlas a zájem dalších autorů a bude pokračovat i v roce 2023.
Doufáme, že příští rok akci zopakujeme se stejným výtvarným nasazením jako v roce letošním.
Chteli bychom touto cestou zároveň poděkovat všem autorům i všem, kteří s námi přisli výstavu zahájit.

 
Za skvělou fotodokumentaci děkujeme autorům | Hanna Palamarchuk, Lev Zlokazov