Zemřel Stanislav Michek

Dne 30. června 2020 zemřel čestný člen Společnosti Jana Zrzavého
v Krucemburku pan STANISLAV MICHEK, ochotnický herec z Chotěboře, který vystupoval velmi přesvědčivě v roli Jana Zrzavého v mnoha divadelních představeních, v komponovaných pořadech, na vernisážích, při mnoha dalších kulturních a osvětových akcích i v televizních pořadech.

Roli Jana Zrzavého často označoval za svou roli životní. V roce 2013 za ni obdržel Cenu města Chotěboře. Jeho příkladná ochota a herecká věrohodnost, s níž zživotňoval odkaz Jana Zrzavého, zůstává v paměti Společnosti Jana Zrzavého i široké kulturní veřejnosti.

Čest jeho památce!