Žhavá novinka

Jak je známo z různých pramenů a životopisné literatury, malíř Jan Zrzavý se narodil buď v Okrouhlici nebo ve Vadíně a dost pravděpodobně i v Krucemburku, jak nenápadně naznačuje text na skulptuře umístěné na tamním náměstí.

Právě nejasno v této věci vede k tomu, že občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici a Společnosti Jana Zrzavého v Krucemburku spolu s přípravným výborem rodné obce Jana Zrzavého Vadína společně zahájily šetření, které rozhodne, kde se malíř doopravdy narodil. Podle informací, jež unikly k 1. dubnu 2011, se schyluje k dohodě, která bude vyhovovat všem třem stranám. Přesná definice místa narození bude včas zveřejněna. Jádro případného doutnajícího sporu tak bude uhašeno.

Okrouhlice, 1. apríla 2011