Chvilky s Janem Zrzavým

O publikaci

Knížka obsahuje drobné vzpomínky autora, které vznikaly mezi 50. - 70. lety minulého století. Některé byly publikovány jako fejetony nebo črty v dobovém tisku, další vznikly v době, kdy se Ladislav Langpaul rozhodl na doporučení přátel tyto střípky vydat knižně. 1. vydání se kniha dočkala v roce 1978, druhé vydání vyšlo roku 2011 a bylo v obrazové části doplněno  proti 1. vydání fotografiemi Pavla Váchy. Ukázky z rodinné korespondence obohatily recepty oblíbených jídel Jana Zrzavého.

Autor vzpomínek a dlouholetý malířův přítel Ladislav Langpaul Zrzavého přibližuje především z lidské stránky, soustředil se na jeho civilní svět, jak ho znali jen jeho nejbližší. V knížce jsou rozeseta zrnka moudrosti, životní zkušenosti a vyznání, která svědčí o přitažlivé individualitě, v mnohém ji dokreslují a vysvětlují.

Knížka doplněná mnoha neoficiálními fotografiemi připomene malíře jako člověka, který dovedl být rád mezi obyčejnými lidmi.

O autorovi

Ladislav Langpaul (1916-1978) se s Janem Zrzavým setkal poprvé na přelomu 50. let jako manžel jeho neteře Libuše Zrzavé. Přátelství s Janem Zrzavým bylo příležitostí k tomu, aby na základě drobných příhod načrtl "soukromou skicu"  malíře, se kterým se setkával stále častěji a mohl zachytit i ty stránky jeho lidského portrétu, které nebyly přirozeně v popředí tvůrců odborných monografií o umělci. Právě proto si však drobná kniha vzpomínek získala přízeň českého publika.