Jan Zrzavý Jiřímu Karáskovi v hluboké úctě

o publikaci:

Bibliofilně laděná knížka obsahuje  vedle 18 volně vložených grafických listů Jana Zrzavého  úvodní studii pracovnice Památníku národního písemnictví Barbory Vláškové. Soubor grafik vznikl postupně v období několika desetiletí a po smrti Jiřího Karáska přešel do majetku Památníku národního písemnictví. Dnes je samostatně vystaven v ateliéru Na skalce 62 v Okrouhlici v sousedství  rodného domu Jana Zrzavého.

 

JZ_obrazy_kolazJZ_obrazy_kolaz_