Lipnická bible - štít víry v neklidných časech pozdního středověku

O publikaci

Monografie zevrubně pojednává o vzniku, poslání a dobovém kontextu latinského rukopisu tzv. Lipnické bible, který vznikl v květnu r. 1421 pravděpodobně na hradě Lipnice nad Sázavou. Po 600 letech se vzácný text, který je dnes majetkem Muzea bible ve Washingtonu (Museum of the Bible), vrátil na dva měsíce na místo svého vzniku.

Kniha je vybavena množstvím ilustrací, jež detailně doprovázejí jednotlivé kapitoly, přináší výsledky nejnovějšího bádání, srovnání a expertízy současných specialistů z několika oborů medievistiky u nás. Má 360  stran, rejstřík citovaných rukopisů, biblických míst, jmenný a místní rejstřík, seznam vyobrazení a anglické resumé.

Autoři

Patnáctičlenný autorský tým vedli jako hlavní editoři doc. Dr. Lucie Doležalová a Karel Pacovský.