Stížný list

O publikaci

V roce 2015 uplynulo 600 let od upálení Jana Husa. Publikace vydaná  spolkem Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici toto výročí připomíná v souvislosti s vytvořením protestního Stížného listu české a moravské šlechty (Bohemian Protest), který byl zaslán v září 1415 do Kostnice církevnímu koncilu. Kniha zveřejňuje velkoformátovou reprodukci  dokumentu a také soupis všech jmen českých a moravských šlechticů, kteří k  protestní listině připojili své pečeti. Z původních 4 exemplářů rukopisných originálů se zachoval pouze jeden - dnes je umístěn v univerzitní knihovně v Edinburgu ve Skotsku, odkud jsme získali pro zveřejnění původní fotografii. 

Kniha Stížný list je dokladem tehdejšího odhodlání především východočeské a moravské nižší šlechty i panstva hájit Husovy myšlenky. Samotný protest mnohdy  obsahuje, jako je tomu i v případě rytíře Roprechta z Okrouhlice, vůbec první hmotnou památku (pečeť) na existenci drobných venkovských sídel. Kniha o rozsahu 73 číslovaných stran obsahuje množství černobílých i barevných reprodukcí.

O autorech

Hlavním autorem knihy je profesor Petr Čornej (úvodní studie) , další příspěvky přidali Aleš Knápek (archeologie), Ladislav Macek (signatáři listu) a Pavel Rous (Beneš z Kocourova).