Lipnická bible - nominace na cenu Magnesia litera 2022

S radostí oznamujeme, že v letošním ročníku soutěže MAGNESIA LITERA byla dnes za nakladatelský počin jmenována publikace vydaná naším spolkem LIPNICKÁ BIBLE. Do soutěže bylo přihlášeno více než 500 knih, nominaci obdrželo 30 z nich. Blahopřejeme autorům v čele s Lucií Doležalovou a Karlem Pacovským a všem dalším, kteří se na přípravě knihy podíleli.

Lipnická bible ve všech složkách tohoto projektu – knize, výstavě, webu – představuje odvahu. Odvahu vystoupit za obzor toho, čemu rozumíme, za hranice své specializace, jazyka i země, odvahu stát si za svým a pobláznit tím všechny kolem. Je důkazem, že za znamenitým nakladatelským činem může stát i občanský spolek. Dosavadní vydavatelská činnost Spolku za záchranu rodného domu Jana Zrzavého se omezovala na tohoto malíře. Loni jsme ale dovršili zcela jiný projekt – na hradě Lipnice nad Sázavou se konala výstava Příběh Lipnické bible a iluminovaný středověký rukopis se tak přesně po 600 letech od svého dokončení načas z Washingtonu (Museum of the Bible) vrátil na místo vzniku. Výstava se reprízovala i v Zrcadlové kapli Klementina a dnes jsou materiály k ní online dostupné na platformě Manuscriptorium NK ČR. Kvalitně zpracovanou knižní publikaci, vydanou díky možnosti rukopis podrobně studovat a diskutovat o něm, připravil mezinárodní a mezioborový vědecký kolektiv pod vedením Lucie Doležalové a Karla Pacovského. Ukazuje nejen politické a kulturní souvislosti vzniku památky, ale odvážně otevírá nové téma: co vlastně Bible znamenala v učební praxi středověké univerzity. Kniha má i obrovskou přidanou hodnotu ve své digitalizované podobě. Webové stránky (lipnicebible.ff.cuni.cz) mohou představovat vzor pro další projekty v oblasti digital humanities: přehledné, interaktivní, a především volně dostupné komukoli, zcela laické veřejnosti i té odborné k dalšímu studiu.

Odkazy

E-shop

Lipnická bible - štít víry v neklidných dobách pozdního středověku

O spolku

Jan Zrzavý

Externí odkaz: Magnesia litera - nominace 2022