Magnesia litera 2022: Zvítězili jsme v kategorii za nakladatelský počin

Badatelská činnost autorů knihy Lucie Doležalové a Karla Pacovského, dlouholetá neutuchající dobročinná práce Ladislava Langpaula ve prospěch Okrouhlice a jejího kulturního okolí, nasazení dalších členů našeho spolku byla dnes ohodnocena jedním z nejvyšších vyznamenání české literární scény: Publikace Lipnická bible - štít víry v neklidných časech pozdního středověku získala cenu Magnesia litera 2022.

Na Novou scénu zcela nic netušíc...

Zcela netušící dnes šli na slavnostní předávání zástupci Spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého  předseda Jaroslav Šoupal a Ladislav Langpaul - hlavní iniciátor vzniku dnes oceněné publikace. Na Novou scénu Národního divadla se vypravovali kolem sedmé hodiny a jejich účast měla být splněním formality, aby na předávání byli všichni nominanti. Za velké vítězství jsme považovali již samotnou nominaci. Že bylo nakonec přečteno právě jméno naší publikace - to byla zpráva téměř neuvěřitelná a nečekaná.

V silné konkurenci tak uspěl dlouho připravovaný projekt publikace o Lipnické bibli, který v létě 2021 nejenže vyšel nákladem spolufinovancovaným unikátně crowdfundingovou metodou, ale byl také doprovozen jedinečnou výstavou originálu Lipnické bible na hradu Lipnice nad Sázavou, kde přesně před 600 lety vznikl. Ukázalo se, že při silném odhodlání, důslednosti a vysoké profesionalitě může vzniknout jedinenčná publikace i bez velkého nakladatelství za zády.Magnesia litera 2022

Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého ve své čtrnáctileté historii vydal již několik vysoce ceněných publikací. Kromě Lipnické bible zmiňme ještě Stížný list (2015) autora Petra Čorneje s kolektivem. Také tato publikace se zaobírá středověkou historií v kontextu kraje Vysočina. Krajem úzce spojeným s životem a dílem Jana Zrzavého.

 Gratulujeme dnes oceněným autorům a všem přispěvatelům, bez kterých by dnes oceněná publikace nemohla vzniknout!

Poslání cen Magnesia litera

Nejdůležitějším úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. A to bez omezení a bez ohledu na žánry: stejnou pozornost si zaslouží spisovatelé, básníci, překladatelé, nakladatelé i vědci a teoretici. Proto bylo ocenění rozvrženo do devíti kategorií, které se snaží obsáhnout veškerou domácí knižní produkci. Porotu k jednotlivým kategoriím delegují oborově příslušné obce a organizace. Aby se předešlo příliš úzké specializaci, vítěze v kategoriích Litera pro objev roku a Magnesia Litera – Kniha roku vybírá 300 oslovených lidí z knižní branže: od univerzitních badatelů až po knihovníky a knihkupce.

- převzato z webu Magnesia litera.

Odkazy

Lipnická bible - štít víry v neklidných časech pozdního středověku (2021)

O spolku

Jan Zrzavý v datech

E-shop

Aktuality ze spolku