Historie okrouhlické školy

Škola v Okrouhlici existovala již od roku 1860, neměla však vlastní budovu. (Prozatímní škola byla umístěna v domě u Šimků (vedle Pánkovy pekárny na ulici k nádraží). Jejím prvním řídicím učitelem byl Josef Donát z Červených Janovic ( 1821–1875). Ještě předtím musely děti z Okrouhlice šlapat nejspíše do Veselého Žďáru.

Nová škola byla postavena až o dvacet let později společnými silami obcí Okrouhlice a Vadína na „hraničním“ pozemku za řekou Sázavou, který v roce 1881, kdy byla otevřena, patřil zrovna Okrouhlici. Budovu stavěl stavitel Chvátal z Golčova Jeníkova, který pak zahynul při nehodě bryčky (už tenkrát se děly takové věci). V následujících letech došlo několikrát k v Čechách oblíbenému úřednímu přerozdělení území, což v tomto případě způsobilo, že škola byla přidělena k Vadínu, a teprve v roce 1917 se vrátila – tentokrát už definitivně – do katastru okrouhlického. Když se roku 1890 Jan narodil, byla tedy ve Vadíně. To v některých úředních dokumentech i v malířových životopisech způsobilo zmatek. Kde se tedy malíř narodil? Jan Zrzavý sám ho vyřešil tím, že jako místo narození uváděl Okrouhlici-Vadín. Nebo taky Vadín – Okrouhlici.

Pětadvacetiletý Hanuš Zrzavý se svou manželkou přišel do Okrouhlice 11. září 1891 z Čejova u Humpolce. V polovině září se pod jeho vedením sešlo žactvo k zahájení vyučování: jak uvedl ve vlastnoručně psané školní kronice, toho roku tu nastoupilo do dvou tříd 232 (!) dětí z Okrouhlice, Vadína a Olešnice. Hanuš Zrzavý byl v okrouhlické škole řídicím učitelem do roku 1907, kdy odešel na odpočinek a dál se věnoval svému nejoblíbenějšímu koníčku – zahradničení, zejména pěstování ovocných stromků v Okrouhlici a na svém statku Rezkovec u Čáslavi. Zemřel v Okrouhlici r. 1921.

ŘÍDICÍ UČITELÉ A ŘEDITELÉ V OKROUHLICI 1860–2009

Prozatímní škola:

 • Josef Donát 1860 –1875
 • Vlastimil Vilím 1876 –1879
 • Emanuel Barták 1879 –1881

Nová škola:

Slavnostně otevřena 12. června 1881.
(Přítomni byli okresní hejtman Ing. Vít Stifter, farář Antonín Trávníček z Krásné Hory, farář Josef Uhlíř z Lučice, starosta Václav Endrle, dále učitelé z Německého Brodu, Lipnice, Lučice a Herálce.)

 • Hanuš (Jan) Zrzavý 1881 –1907
 • Jan Laška 1907 –1925
 • Alois Dolejš 1926 –1935
 • Josef Bureš 1936 –1940
 • Václav Kučera 1940 –1942 (zavražděn nacisty)
 • Jaromír Bureš 1942 –1943
 • Jana Kopecká 1943
 • Antonín Krpálek 1943 –1952
 • Václav Novák 1952 –1954
 • Antonín Hloušek 1954 –1975
 • Marta Hrbková 1975 –1982
 • Marie Zárubová, Mgr. 1982– 2001
 • Soňa Martincová, Mgr. 2001–2002
 • Blanka Požárová,Mgr. 2002–2003
 • Milena Hodboďová, Mgr. 2003–