Aktuality

Návštěva představitelů Nadace Jana Evangelisty Purkyně

Návštěva představitelů Nadace Jana Evangelisty Purkyně

Ve středu 6.10. 2009 nás v rodném domě Jana Zrzavého navštívil pan Dalibor Černý s manželkou paní Blankou Černou. Jako představitelé Nadace Jana Evangelisty Purkyně se seznámili s prací našeho sdružení v letošním roce. Zajímali se o to, jakým způsobem byl využit příspěvek této nadace ve výši 50000 Kč. Potěšila nás nejen slova chvály za to, co jsme letos udělali, ale také výzva, abychom připravili projekt i na rok 2010, který nadace JEP projedná. Znamená to tedy, že v příštím roce budeme moci s jejím přispěním pokračovat ve zvelebení školy i jejího okolí.

Návštěva představitelů Nadace Jana Evangelisty Purkyně
Prázdninový adrenalin

Prázdninový adrenalin

Tak už je to tady! Na sv. Cyrila a Metoděje 2009 jsme začali s bouráním zchátralé zídky před budovou školy. Vymysleli jsme si zvelebení tohoto poněkud zpustlého koutu a dokonce k tomu účelu i založili sdružení. Datum jsme si nevybrali náhodou, ale kvůli Cyrdovi Nohovi, který se vlastně jmenuje Jaroslav a přišel s námi oslavit své narozeniny prací? (než byl povolán k důstojnější roli otce, manžela a dědečka). Z prvních perných hodin bylo nejdůležitější zjištění, že zchátralá zídka může přesto klást občas dosti zuřivý odpor. Zrovna tak hlína pod ní, kterou dusaly často bosé nohy našich ušatých a střapatých pradědečků a prababiček.

Prázdninový adrenalin
Historie okrouhlické školy

Historie okrouhlické školy

Škola v Okrouhlici existovala již od roku 1860, neměla však vlastní budovu. (Prozatímní škola byla umístěna v domě u Šimků (vedle Pánkovy pekárny na ulici k nádraží). Jejím prvním řídicím učitelem byl Josef Donát z Červených Janovic ( 1821–1875). Ještě předtím musely děti z Okrouhlice šlapat nejspíše do Veselého Žďáru.

Historie okrouhlické školy
Partnerství s obcí Okrouhlice

Partnerství s obcí Okrouhlice

S radostí sdělujeme, že jsme dne 29.6. 2009 na zasedání obecního zastupitelstva Okrouhlice projednali a odsouhlasili smlouvu o partnerství mezi naším sdružením a obcí, která je majitelem školní budovy – rodného domu Jana Zrzavého.

Partnerství s obcí Okrouhlice
Informační tabule

Informační tabule

Jan Zrzavý proslavil jméno naší obce svými obrazy nejen u nás, ale v celém kulturním světě. Chceme, aby si každý, kdo prochází nebo projíždí Okrouhlicí uvědomil, že se zde nejen narodil, ale mnoho let také pracoval a tvořil. Proto jsme vyrobili tyto informační tabule, které ve spolupráci s obecním úřadem chceme umístit při hlavních vjezdech do obce. Věříme, že tato informace k nám přivede víc lidí a pomůže učinit Okrouhlici známější v blízkém i širokém okolí.

Informační tabule
Setkání se společností Jana Zrzavého

Setkání se společností Jana Zrzavého

V polovině března jsme se setkali se zástupci Společnosti Jana Zrzavého v Krucemburku. Bylo to v příjemném, i když poněkud hlučném prostředí kavárny na havlíčkobrodském náměstí, kde to při výrobě jinak kvalitního espressa nebo cappuccina chvílemi hučelo, jako když parní vlak vjíždí na nádraží. Přesto jsme se velmi rádi setkali s příjemnými a milými lidmi: Jitkou Měřínskou, Martou Rejškovou, Mílou Michalovou a Petrem Šimákem.

Setkání se společností Jana Zrzavého