Aktuality

Cesta do "pravěku" Okrouhlice

Cesta do "pravěku" Okrouhlice

Ve spolupráci s okrouhlickou základní školou jsme během jarních měsíců uspořádali soutěž s několika znalostními otázkami pro děti - žáky a žákyně okrouhlické základní školy. Do konce června odpovědělo na zadání celkem 14 žákyň a žáků:

Cesta do "pravěku" Okrouhlice
Historie špýcharu

Historie špýcharu

Jednou z nejstarších budov a po zámku asi největší je okrouhlický špýchar, který byl v provozu až do 90. let 20. století. Dnes je to ruina, ale její historie rozhodně stojí za připomenutí. V letech 1809-1812 tu byl provizorní lazaret vojáků napoleonských válek. Zemřely jich tu téměř 2000 a byli pochováni do hromadných hrobů "Na padrti" a v místech, kde dnes stojí benzinová stanice. Informace o špýcharu obsahuje malá deska umístěná v jeho blízkosti, kterou vyrobilo naše občanské sdružení.

Historie špýcharu
Okrouhlice bude mít poznávací stezku!

Okrouhlice bude mít poznávací stezku!

Po více než sedmiměsíčním úsilí jsme se dočkali! Dne 27. dubna bylo zveřejněno, že naše občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici získalo finanční dotaci ROP Jihovýchod ve výši 319 927 Kč na vybudování poznávací stezky Krajem malíře básníka Jana Zrzavého. 

Okrouhlice bude mít poznávací stezku!
Za malířem do Benátek

Za malířem do Benátek

O Velikonocích jsme vyrazili do Benátek, města mnoha ostrovů. Jedním z nich je Giudecca, která leží přímo naproti Náměstí sv. Marka, vzdušnou čarou je to asi kilometr.

Za malířem do Benátek
Žhavá novinka

Žhavá novinka

Jak je známo z různých pramenů a životopisné literatury, malíř Jan Zrzavý se narodil buď v Okrouhlici nebo ve Vadíně a dost pravděpodobně i v Krucemburku, jak nenápadně naznačuje text na skulptuře umístěné na tamním náměstí.

Žhavá novinka
Chvilky s Janem Zrzavým

Chvilky s Janem Zrzavým

Po více než třiceti letech vydává občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici za pomoci sponzora podruhé vzpomínkové črty s názvem CHVILKY S JANEM ZRZAVÝM.

Chvilky s Janem Zrzavým
Kouzelník, který uměl namalovat duši

Kouzelník, který uměl namalovat duši

V sobotu 6. 11. 2010 se v sokolovně uskutečnilo představení dramatického pásma Kouzelník, který uměl namalovat duši, věnované 120. výročí narození Jana Zrzavého. Děti z okrouhlické školy pod vedením paní ředitelky prodávaly knížečku malířových textů. A šla jim na odbyt! Během půl hodiny prodaly 12 kousků.

Kouzelník, který uměl namalovat duši
Jeníkova špacírka

Jeníkova špacírka

V sobotu 2. října před devátou hodinou ranní vyrazilo 121 účastníků pochodu JENÍKOVA ŠPACÍRKA. Trasa vedla z Okrouhlice do Vadína, Krásné Hory, Babic a Olešnici opět do Okrouhlice, kam většina účastníků dorazila kolem 12.00 hod.

Jeníkova špacírka
Bohuslav Martinů na návštěvě u Jana Zrzavého

Bohuslav Martinů na návštěvě u Jana Zrzavého

Od soboty 31. července 2010 si můžete na budově okrouhlické školy prohlédnout zajímavou výstavu o osudech dvou velkých rodáků z Vysočiny Jana Zrzavého a Bohuslava Martinů. Narodili se sice na opačných koncích Vysočiny, ale mnohé je spojovalo. Těžké začátky, problémy se studiem, škola života i umění v Paříži a konečně světový úspěch, kterého oba mistři dosáhli.

Bohuslav Martinů na návštěvě u Jana Zrzavého
Výtvarná dílna pro děti

Výtvarná dílna pro děti

Od 3. do 5. srpna 2010 proběhla v okrouhlické škole výtvarná dílna pro školáčky, organizovaná naším sdružením. Přišly děti nejen z Okrouhlice, ale také z Melechova! To zařídila okrouhlická patriotka Lucie Nohová Guričová.

Výtvarná dílna pro děti
Špacírka Jana Zrzavého

Špacírka Jana Zrzavého

Pochod s názvem Špacírka Jana Zrzavého, který se uskuteční 2. října 2010 od 8.30.
Pořádáme ho ve spolupráci s okrouhlickým Sokolem a havlíčkobrodským turistickým oddílem, kde je řada členů (a hlavně členek) z Okrouhlice.

Špacírka Jana Zrzavého
Dešťová voda už nepodmáčí školu

Dešťová voda už nepodmáčí školu

Ze sponzorských peněz a za organizačního přispění obecního úřadu jsme v prvním týdnu letošních prázdnin vybudovali odpadní kanalizaci na dešťovou vodu, která až dosud stékala okapem přímo k základům školy a podmáčela je. Všechny čtyři okapové svody tedy teď odvádějí vodu, která dlouhá desetiletí poškozovala budovu i její okolí, do kanálu a do řeky.

Dešťová voda už nepodmáčí školu
Uprostřed jara

Uprostřed jara

Zimní spánek skončil už před časem, trval kratší dobu, než se zdá podle posledního vánočního příspěvku na našem webu.

Uprostřed jara
Zrzavý Martinů

Zrzavý Martinů

Zrzavý Martinů aneb Pojďte si hrát s panem malířem

Po dvouleté přestávce způsobené rekonstrukcí muzejní budovy navazuje Centrum Bohuslava Martinů v Poličce na tradici jarních martinůovských výstav. Ta letošní bude zaměřená na umělecké přátelství skladatele s malířem Janem Zrzavým. Tito dva rodáci z Vysočiny a milovníci francouzské kultury mají více společného, než by se mohlo na první pohled zdát. Paralely jejich životních osudů začínají už v samotném datu a originálním místě narození.

Zrzavý Martinů
Osvětlení rodného domu Jana Zrzavého

Osvětlení rodného domu Jana Zrzavého

Počínaje večerem 5. listopadu 2009 vždy při svátečních příležitostech jako jsou vánoce či velikonoce, ale také o státních svátcích a ve dnech výročí malíře Jana Zrzavého, bude osvětleno průčelí naší okrouhlické školičky. S úpravou jejího okolí jsme začali letos v létě, a tak tam toho ještě není moc k vidění, naší snahou však bude, aby toto místo rychle ožilo. Pro potěšení nejen těm, co jsou Sázavou křtění, ale i ostatním.

Osvětlení rodného domu Jana Zrzavého