Aktuality

2009-2019

2009-2019

Po 10 letech od vzniku našeho spolku nastává důležitá chvíle. Nejen pro nás, ale pro celou obec.

V září bude uvedena do provozu nová budova základní školy a děti ze „vsi“ a okolních obcí, které od roku 1881 přicházely na dolní konec, aby tady usedaly do školních škamen a později čím dál modernějších lavic, zamíří jinam.

2009-2019
Století republiky v Okrouhlici

Století republiky v Okrouhlici

Letošní Jeníkovu špacírku jsme pojali jako součást oslav 100letého výročí založení moderního českého státu – Československé republiky. Tradiční pochod se třemi stovkami účastníků se uskutečnil v sobotu 6. října a jeho trasa vedla kpomníkům padlých z1. světové války ve Vadíně a Babicích. V obou vsích se o slavnostní připomenutí obětí zasloužili příslušníci Sboru dobrovolných hasičů. Závěr patřil Okrouhlici a byl načasován přesně na 12 hodinu polední, kdy se po 40 letech opět rozezvučel zvonek vzámecké věži. (A od té doby zvoní dvakrát denně vždy vpoledne a 18 00 hodin).

Století republiky v Okrouhlici
Kozí ulice

Kozí ulice

Nejstarší okrouhlická ulice obdržela 21.7. ve 14 hodin oficiálně plechovou cedulku se svým jménem a vystoupila tak z tutlané ilegality.

Kozí ulice
9.Jeníkova špacírka

9.Jeníkova špacírka

Ve spolupráci s Obcí Okrouhlice, Sokolem Okrouhlice, Základní školou a Klubem Českých turistů zveme své spoluobčany na 9. ročník JENÍKOVY ŠPACÍRKY, který je věnován 100letému výročí vzniku samostatného státu - ČESKOSLOVENSKA.

9.Jeníkova špacírka
2018 - rok zlomu?

2018 - rok zlomu?

Aspoň stručně se teď vracím k hlavním událostem a tématům roků 2017-2018.

Nejdůležitější je rozhodně to poslední: v Okrouhlici se v květnu 2018 začala stavět nová školní budova, jejíž dokončení je plánováno na rok 2020. Pro spolek ZA ZÁCHRANU RODNÉBHO DOMU MALÍŘE JANA ZRZAVÉHO VOKROUHLICI to znamená jediné – přichází chvíle pravdy.

2018 - rok zlomu?
6. Jeníkova černá hodinka

6. Jeníkova černá hodinka

JindřIch Holub z Pohledi probudil – a stále ještě probouzí - k životu tři sta let starý Michalův statek. O tom, jak se to dělá, nám vyprávěl na 6. JENÍKOVĚ ČERNÉ HODINCE 8. prosince v okrouhlické škole. Případ Michalova statku a starosty malé vesničky nedaleko od nás přináší poučení: Ono to jde, když se chce, přátelé. KDYŽ SE CHCE. KDYŽ SE CHCE, JDE TO.

6. Jeníkova černá hodinka
8.Jeníkova špacírka

8.Jeníkova špacírka

Osmá Jeníkova špacírka dostala název BRAMBOROVÝMI ŘÁDKY. Půjdeme 7. října - start v 9.00 hod u okrouhlické školy, což je tradičně první říjnová sobota. Tradicí se také stalo naše potkávání se sautomobilovou rallye, která teď každoročně křižuje silnice a silničky kolem Okrouhlice. Obce včetně Okrouhlice rallye podporují. 

8.Jeníkova špacírka
Sto let

Sto let

Příští rok bude svět vzpomínat stoleté výročí konce 1. světové války. Možná je čas udělat to i v Okrouhlici. Skoro by se dalo říct – nejvyšší čas. Ne že bychom na Velkou válku úplně zapomněli.

Sto let
Cesta do "pravěku" Okrouhlice

Cesta do "pravěku" Okrouhlice

Ve spolupráci s okrouhlickou základní školou jsme během jarních měsíců uspořádali soutěž s několika znalostními otázkami pro děti - žáky a žákyně okrouhlické základní školy. Do konce června odpovědělo na zadání celkem 14 žákyň a žáků:

Cesta do "pravěku" Okrouhlice
Historie špýcharu

Historie špýcharu

Jednou z nejstarších budov a po zámku asi největší je okrouhlický špýchar, který byl v provozu až do 90. let 20. století. Dnes je to ruina, ale její historie rozhodně stojí za připomenutí. V letech 1809-1812 tu byl provizorní lazaret vojáků napoleonských válek. Zemřely jich tu téměř 2000 a byli pochováni do hromadných hrobů "Na padrti" a v místech, kde dnes stojí benzinová stanice. Informace o špýcharu obsahuje malá deska umístěná v jeho blízkosti, kterou vyrobilo naše občanské sdružení.

Historie špýcharu
Okrouhlice bude mít poznávací stezku!

Okrouhlice bude mít poznávací stezku!

Po více než sedmiměsíčním úsilí jsme se dočkali! Dne 27. dubna bylo zveřejněno, že naše občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici získalo finanční dotaci ROP Jihovýchod ve výši 319 927 Kč na vybudování poznávací stezky Krajem malíře básníka Jana Zrzavého. 

Okrouhlice bude mít poznávací stezku!
Za malířem do Benátek

Za malířem do Benátek

O Velikonocích jsme vyrazili do Benátek, města mnoha ostrovů. Jedním z nich je Giudecca, která leží přímo naproti Náměstí sv. Marka, vzdušnou čarou je to asi kilometr.

Za malířem do Benátek
Žhavá novinka

Žhavá novinka

Jak je známo z různých pramenů a životopisné literatury, malíř Jan Zrzavý se narodil buď v Okrouhlici nebo ve Vadíně a dost pravděpodobně i v Krucemburku, jak nenápadně naznačuje text na skulptuře umístěné na tamním náměstí.

Žhavá novinka
Chvilky s Janem Zrzavým

Chvilky s Janem Zrzavým

Po více než třiceti letech vydává občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici za pomoci sponzora podruhé vzpomínkové črty s názvem CHVILKY S JANEM ZRZAVÝM.

Chvilky s Janem Zrzavým